Licenties

Voor de website maken wij gebruik van code van andere partijen. Hier vindt u meer informatie:

Ibantools

Deze broncode is onderworpen aan de voorwaarden van de Mozilla Public License, v. 2.0. Als een kopie van de MPL niet is verspreid met dit bestand, kunt u er een verkrijgen op http://mozilla.org/MPL/2.0/.

IbanNet

Auteursrecht 2017 Martijn Bodeman

Gelicentieerd onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de "Licentie"); u mag dit bestand alleen gebruiken in overeenstemming met de Licentie. U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt software die onder de Licentie wordt gedistribueerd geleverd op een "AS IS" BASIS, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke taal die van toepassing is op rechten en beperkingen onder de Licentie.

cron-parser

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2014-2016 Harri Siirak

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.